УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ, КАТО ОТГОВОРНИ ГРАЖДАНИ, ВИЕ СТЕ ДЛЪЖНИ ДА ПОДСИГУРИТЕ ЗДРАВЕТО НА ВАС И ВАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ КАК ДА ПРЕДПАЗИТЕ СЕБЕ СИ И ПЕРСОНАЛА:    Всеки ден правете филтър на работещите, като персонал или външни лица с прояви  на остри заразни заболявания да не се допускат на работа. Преди започване на работа  правете инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала    Осигурете достъп до обектите само след дезинфекция на ръцете и преминаване през  постелка напоена с  разтвор за дезинфекция.    По време на работа да се осигури на работниците и служителите задължително  дезинфектант за ръце и по възможност лични предпазни средства(маски и ръкавици).  Маските за еднократна употреба и ръкавиците да се сменят на всеки 2 /3 часа,  дезинфектанта за ръце да се използва на всеки половин или един час в зависимост от  естеството на работа.    Осигурете дезинфекция на помещенията с дезинфектанти, разрешени от МЗ  минимум 4 пъти дневно в зависимост от продължителността на работния ден ( на всеки 2  часа).    Проветряване на помещенията да се извършва също на всеки 2 часа.    Създайте такава организация на работа, така че работещите да са на 2 метра един от  друг.   Осигурете придвижването на своите служители да работното място по възможно  най – бързия и безопасен начин.    Ако се използва транспортно средство за придвижване / маршрутка,автобус/  осигурете неговата дезинфекция при всеки курс (седалки, парапети, дръжки и др.).    Ако осъществявате транспорт на стоки по домовете подсигурете задължителна  дезинфекция след всеки курс на превозните средства.     Ако предоставяте транспортни услуги вкл. и таксиметрови, дезинфекцията е  задължителна след всеки курс на превозните средства (седалки,парапети, дръжки и др.)    Общи пространства и всички често докосвани повърхности – дръжки на кошници и  колички за пазаруване, парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори,  банкомати и вендинг автомати) да се дезинфекцират минимум четири пъти дневно.  КАК ДА ПРЕДПАЗИТЕ ПОСЕТИТЕЛИТЕ ИЛИ КЛИЕНТИТЕ, КОЕТО Е И ВАШЕ  ЗАДЪЛЖЕНИЕ:    Осигурете достъпа до обекта след  дезинфекция на клиентите, чрез преминаване  през постелка напоена с разтвор за дезинфекция. Ако имате възможност поставете до  входа и дезинфектанти за ръце за ползване от клиентите.    Не допускайте струпване на групи от хора вътре в обектите, по щандове и каси, като  се проследява разстоянието между хората  да бъде минимум 2 метра един от друг.  Създайте пропускателен режим в обекта, съобразен с площта. Проявете креативност.  Може да обозначите и местата на които следва да стои всеки клиент.     В пространството отвън пред обекта да не се допуска струпване на хора, като  разстоянието между хората да е минимум  2 метра един от друг.    Не допускайте консумация на храни и напитки както вътре, така и отвън около  обекта. Клиентите следва незабавно да напуснат околното пространство.    Не се допускат  външни лица с прояви на остри заразни заболявания.  Отговорността както в обекта, така и извън него е на стопанисващия го! Бъдете отговорни към себе си и околните! Освен права всички ние като граждани имаме и задължения! В случай на нужда да се звъни на тел. 112