УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, ВСЕКИ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ДА ПРЕДПАЗИ СВОЕТО ЗДРАВЕ, КАКТО И ТОВА  НА СВОИТЕ БЛИЗКИ И ОКОЛНИТЕ    Ако имате възможност не излизайте от дома си.     Ограничете излизанията си само до най-належащите – хранителен магазин, аптека,  банка.    Носете дезинфектант на лесно, достъпно място - например в джоба си.    Ако ходите на работа придвижвайте се по най-бързия и възможно безопасен начин.  По възможност носете предпазни средства (маски и ръкавици), като трябва да знаете,  че маските за еднократна употреба и ръкавиците се сменят на всеки 2/3 часа и се  премахват по безопасен начин.  Дезинфектанта за ръце да се използва на всеки  половин или един час.     Преди да влезете на работното си място първо си дезинфекцирайте ръцете.    Ограничете социалните контакти.    В магазин, аптека, банка или друг вид затворено обществено място:   - преди влизане дезинфекцирайте ръцете си или си сложете ръкавици;  - добре е да направите списък с покупките, за да не се бавите;   - не опипвате стоката;  - пазете дистанция на касите и на щандовете минимум 2 метра;  - не се спирайте да разговаряте с познати;  - напазарувайте поне за една седмица, за да ограничите и ходенето да магазин;  - след излизане от магазина дезинфекцирайте отново ръцете или премахнете по  безопасен начин ръкавиците;  - при образуване на опашка за изчакване навън пред магазина, задължително  спазвайте дистанцията минимум от 2 метра.    След като се приберете в къщи първата Ви работа е да си измиете ръцете и лицето със  сапун.    Сложете пред входната си врата навлажнена кърпа със дезинфектант, в случай, че  събувате обувките си вътре.    Всички родители да ограничат излизанията на децата си. Това е Ваш ангажимент и  отговорност.    При кихане или кашляне покривайте устата и носа със свивката на лакътя или със  салфетка, която изхвърлете веднага.    Избягвайте контакт с хора, които имат температура и кашлица или други видими  признаци на болест.    За тези, които имат домашни любимци - сведете извеждането им навън до 10-15  минути на ден.    Ако имате близки, съседи над 60 години или болни, помогнете им като напазарувате  вие.    Ако сте навършили над 60 годишна възраст – не излизайте от дома си, а ако това ви е  крайно наложително не се събирайте повече от двама в тази възрастова група.  Бъдете отговорни към себе си и околните! Освен права всички ние като граждани имаме и задължения! В случай на нужда да се звъни на тел. 112, като прецизирате своите сигнали.