ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО COVID 19 Във връзка с регистрираните случаи на COVID 19 на територията на България и превенция от разпостранението му на територията на Община Омуртаг Заповед № 89 от 09.03.2020 г. Заповед № 98 от 13.03.2020 г. Заповед № 104 от 16.03.2020 г. Заповед № 99 от 14.03.2020 г. Заповед №112 от 19.03.2020 г. Информация за гражданите Информация за работодателите ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРЯТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID 19 за търговските обекти ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕРКИ  ЗА  ПРЕДОТВРЯТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID 19 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ, ЧЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО Е ИМАЛО ЧОВЕК, ЗА КОЙТО СЕ ПОДОЗИРА ИЛИ Е ПОТВЪРДЕН ЗА COVID 19 Служба по трудова медицина - ЛТМ" ООД   гр. Варна, ул."Роза"38 , тел.:0700 20 221           stmltmvarna@gmail.com, www.trudova-medicina.biz НЗОК Въвежда облекчена организация за отпускане на лекарства Временни насоки за почистване в обекти в контакт с 2019-nCoV, различни от лечебни заведения