16.08.2019 г. В   процес   на   изпълнение   са   ремонтните   дейности   на   улица   „Цар   Освободител“   в   град Омуртаг.   Същата   се   обновява   по   проект   „Рехабилитация   на   улица   в   град   Омуртаг“   по Програмата   за   развитие   на   селските   райони.   Средствата   за   строително-монтажните   работи са в размер близо 1,7 млн.лв. Рехабилитацията     обхваща     участъка     от     кръстовището     с     републиканския     път Омуртаг-Котел,   до   кръстовището   с   улица   „Хан   Аспарух“.      Дължината   на   отсечката   е   1,032 км.   Предвижда   се   пътният   участък   по   улица   „Цар   Освободител“   да   бъде   изцяло   подновен и да се изградят прилежащите тротоарни площи. В   момента   се   изпълняват   подготвителни   дейности   като   фрезоване   на   стар   асфалт, демонтаж на бордюри и демонтаж на износените плочки по тротоарите. Строително-ремонтните     работи     се     извършват     от     фирма     „Радита“     ООД,     гр. Търговище. Крайният срок за изпълнение на проекта е 05.12.2020 г.
Започна рехабилитацията на улица "Цар Освободител" в град Омуртаг