Община Омуртаг възнамерява да инвестира  4,3 млн.лв. в ремонт на уличната и четвъртокласна пътна мрежа през 2019 година
Със   собствени,   целеви   и   европейски   финансови   средства   за   около   4,3 млн.лв.   в   Община   Омуртаг   ще   се   рехабилитират   27   улици   и   части   от   пътища   в града   и   населените   места.   От   началото   на   годината   до   настоящия   момент   са ремонтирани   улиците   „Н.Й.Вапцаров“,   „Кожарска“   и   „Осоговска“   в   град   Омуртаг; „Рила“   в   село   Станец;   „Първи   май“   в   село   Горно   Козарево;   „   Христо   Ботев“, „Цар   Шишман“   и   „Свобода“   в   село   Пъдарино   и   пътната   връзка   между   горната   и долна махала в село Първан. Сред   предвидените   за   частично   възстановяване   са   улиците   „Камчия“   в село   Голямо   Църквище;   „Любен   Каравелов“   и   „Иван   Вазов“   в   село   Камбурово; „Климент   Охридски“,   „Генерал   Тотлебен“,   „Омуртаг“   и   „Кирил   и   Методий“   в   град Омуртаг;   „Христо   Ботев“   и   „Камчия“   в   село   Петрино;   „Никола   Новков“   в   село Долно   Новково;   „Стара   планина“   в   село   Козма   Презвитер;   „Камчия“   и   „6-ти   май“ в село Могилец и „Балкан“ в село Пъдарино. Рехабилитирани    ще    бъдат    улиците    „Република“    в    село    Плъстина; „Беласица   в   град   Омуртаг;   “Оборище“   в   село   Козма   Презвитер;   „Чайка“   в   село Долно   Козарево,   както   и   „Цар   Освободител“   в   град   Омуртаг.   Последната   ще   се модернизира   по   европейски   проект   за   сумата   от   около   1,8   млн.лв.   Обновени ще   бъдат   и   части   от   междуселищните   пътища   за   селата   Висок,   Врани   кон, Долна Рътлина и Горно Новково. Предстои     изготвянето     на     технически     проекти     за     реконструкция     и рехабилитация   на   мост   в   село   Тъпчилещово,   улици   в   село   Кестеняво,   улиците „Марица“,   „Раковска“   и   „Волга“   в   град   Омуртаг   и   в   други   населени   места,   чиято реализация ще се осъществи през следващата година. източник: www.omurtag.bg