В община Омуртаг предстои скоро да започнат дългоочакваните ремонтни  дейности на главната

и най-натоварена пътна артерия на града. Става въпрос за улица „Цар Освободител“, която ще се обновява по

проект „Рехабилитация на улица в град Омуртаг“ по Програмата за развитие на селските райони

за периода 2014-2020 година“. Рехабилитацията ще обхване участъка от кръстовището

с републиканския път Омуртаг-Котел, до кръстовището с улица „Хан Аспарух“ в град Омуртаг.

Дължината на отсечката е 1,032 км. Финансовата стойност е 1 787 661,84 с ДДС.

По-голямата част от средствата са от европейско финансиране, а друга са осигурени от националния бюджет.

Модернизирането на пътя включва възстановяване на конструкцията на пътната и пешеходна настилки

на улица „Цар Освободител“, гарантиране на отводняването и осигуряване на по-добри условия

за безопасност на движението. Изпълнител на дейността е фирма „Радита“ ООД, гр. Търговище.

За строителния надзор ще отговаря „Си Ви Ем – Консулт“ ООД, град Търговище.

Авторския надзор ще се изпълнява от „Стройинвестконсулт София“ ЕООД, град София.

Крайният срок за изпълнение на проекта е 05.12.2020 г.